Přeskočit na obsah

Opravy autoskel

Opravy autoskel neboli scelení čelního skla je běžnou alternativou k celkové demontáži a výměně autoskla. Konkrétně dochází k opravě praskliny odsátím vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahrazením speciální látkou, která disponuje stejným indexem lomu světla jako sklo.

Co jsou to vlastně opravy autoskel?

Opravy autoskel neboli scelení čelního skla je běžnou alternativou k celkové demontáži a výměně autoskla. Konkrétně dochází k opravě praskliny odsátím vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahrazením speciální látkou, která disponuje stejným indexem lomu světla jako sklo.
Opravou (scelením) dojde k obnovení původní pevnosti a stability autoskla a zároveň k významnému zlepšení optických vlastností v místě původního poškození. 80% prasklin vzniklých od letícího kamene je technicky opravitelných za předpokladu, že prasklina nekončí v okraji skla.

Podle tvaru pak rozlišujeme jednotlivé typy prasklin takto:

Proč si nechat opravit prasklinu na čelním skle?

Důvodů, proč si mnozí klienti raději nechávají opravit čelní sklo může být několik:

Finanční:

 • bez připojištění nemusí být výměna autoskla levná záležitost
 • i s připojištěním skel nemusí limit pojistného plnění pokrýt veškeré náklady na výměnu a klient pak musí doplatit zbytek do celkové fakturované částky za provedenou výměnu skla
 • v případě opravy praskliny klient pojišťovny neplatí spoluúčast, kterou by při výměně skla případně musel pojišťovně uhradit
 • s původním originálním sklem má vozidlo větší prodejní hodnotu
 • prasklina ve stírané ploše dnes hrozí ztrátou až 5 bodů a pokutou až do výše 10.000,- Kč
 • po opravě není nutné nechávat čelní sklo znovu opískovat

Technické:

 • při výměně skla existuje riziko, že po nalepení nového skla vzniknou malé netěsnosti a do vozidla začne zatíkat
 • při výměně skla také hrozí, že během vyřezávání původního autoskla dojde k poškození karoserie nebo interiéru
 • opravou praskliny se naopak trvale zamezí dalšímu rozšiřování praskliny
 • oprava obnoví bezpečnostní funkce v místě, kde se airbag spolujezdce při aktivaci opírá o čelní sklo
 • vozidlo po opravě projde STK

Časové:

 • řada klientů upřednostňuje raději rychlou opravu praskliny na počkání (do 1 hodiny), než výměnu čelního skla s nutností odstavit vozidlo na jeden den s ohledem na bezpečné zaschnutí lepidel (v případě některých autoservisů až do druhého dne)

Mobilní:

 • opravy čelních skel je možné vzhledem k jejich univerzálnosti provádět mobilně v místě zákazníka, bez problémů i ve venkovních podmínkách

Co na opravy autoskel říkají pojišťovny?

Všechny pojišťovny v ČR plně akceptují tuto metodu opravy. Důvod je jasný, pojišťovnu přijde tato cesta odstranění praskliny levněji než výměna celého autoskla. Některé pojišťovny dokonce opravu vyžadují, pokud prasklina splňuje jejich vnitřní směrnice o velikosti a umístění v ploše skla.

Pojišťovny hradí opravy autoskel i tzv. nesmluvním autoservisům a to za předpokladu, že klient dodržel řádný postup nahlášení pojistné události a umožnil prvotní prohlídku a pořízení fotodokumentace poškozeného skla osobou, která je k tomu oprávněna daným pojistitelem.

Jaké typy autoskel je možné opravit?

Naší metodou lze opravit jakákoli dvouvrstvá čelní automobilová skla. Nezáleží na tom, zda se jedná o sklo čiré, tónované, vyhřívané, determální, akustické či reflexní. Opravitelná jsou rovněž střešní neboli panoramatická skla, která se těší čím dále větší oblibě. Kromě osobních je možné kvalitně zacelit i autoskla nákladních automobilů a taktéž i robustní autobusová skla.
Rozhodně pomocí této metody nelze opravit autoskla kalená, tzn. ta, která jsou na většině vozidel jako boční a zadní, která se v případě rozbití rozpadnou na tisíce kousků.

Je možné opravit reflexní sklo po oxidaci fólie?

V případě, že dojde u reflexního typu autoskla k průniku vzduchu a vlhkosti dovnitř praskliny, může na reflexní fólii začít postupný proces oxidace, protože tato fólie je pokovená. Výsledek oxidace je patrný na obrázku níže. V tomto případě již nelze čelní sklo opravit, ale je nutná výměna.

Zůstane po opravě autoskla něco vidět?

Ano, každá oprava autoskla po sobě zanechává jemné optické stopy, které se ve výsledku mohou lišit podle konkrétního typu praskliny. Jen ty nejlepší a nejserioznější autoservisy Vás dopředu na vzorovém čelním skle seznámí s tím, jakou přibližnou optiku můžete od opravy očekávat. Po opravě je původní prasklina v pohledu do interiéru vozu ve většině případů již neviditelná. Řidiči proto nehrozí pokuta ani ztráta bodů a vozidlo bez problémů projde STK.

Podléhá technologie na opravy autoskel schválení Ministerstva dopravy?

Oprava čelního skla je zásahem do homologace vozidla a proto by měly všechny používané technologie na opravy čelních dvouvrstvých skel používané v ČR získat schválení Ministerstva dopravy ČR, které na základě rozhodnutí vydá ATEST 8SD. Každý klient pak po opravě autorizovaným servisem obdrží malé osvědčení o provedené opravě autoskla.

Žel řada tzv. „značkových“ technologií je v ČR doposud používána nelegálně bez uděleného atestu. Naše technologie PS Service Systeme má u Ministerstva dopravy ČR zaregistrovaný řádný ATEST 8SD 3129, který si můžete stáhnou v sekci „O nás„.

Je možné opravit prasklinu v jakémkoli místě čelního skla?

Legislativa EU vylučuje opravy dvouvrstvých autoskel v zorném poli řidiče – směrnice EHK č.43.
Zorné pole řidiče v tomto případě není definováno plochou, kterou zabírají oba stěrače. Jedná se pouze o stranu řidiče, pole je vymezeno obdélníkem v šířce 29cm (14,5 cm na každou stranu od osy volantu) ohraničeném nahoře a dole plochou, kterou zabírá stěrač.

Jak velkou prasklinu je možné opravit?

Technicky je v podstatě možné opravit prasklinu až do průměru 10 cm (5cm v poloměru od místa dopadu kamene). Prasklina ovšem nesmí žádným koncem zasahovat do rámu autoskla a vstupní otvor (místo dopadu kamene – kráter) by neměl být větší než cca 5 mm.

Co představují černé skvrny uvnitř praskliny? Nejedná se o nějaké nečistoty?

Tmavé zabarvení (lépe viditelné, pokud si prasklinu zevnitř skla podložíte bílým papírem) je výsledkem průniku vzduchu do dutiny praskliny, kde mezi první vrstvou skla a bezpečnostní fólií (umístěnou mezi mezi oběma skly) způsobuje určitou optickou vadu vytvářející dojem, že do praskliny pronikly nečistoty.
Pokud jsou po opravě v prasklině i nadále viditelné černé fleky, s největší pravděpodobností nedošlo ke 100% odsátí vzduchu.

Záleží na stáří praskliny a míře jejího znečištění?

Nezáleží za předpokladu, že opravy autoskel provádí servis používající výhradně profesionální technologii. Vymlouvat se na stáří prasklin při opravách prasklin není nic jiného, než veřejně prohlašovat, že „naše technologie není dostatečně kvalitní“.

Jaké typy servisů dnes provádí opravy autoskel?

Opravy autoskel dnes nejsou pouze doménou specializovaných firem typu Autosklo XY, ale opravy provádí i celá řada servisů, které v náplni své činnosti vůbec nemusí mít výměny autoskel. To znamená, že opravy prasklin najdete např. u pneuservisů, firem na čištění interiéru apod. Dokonce i některé pojišťovny v ČR dnes sami provádí mobilní opravy čelních skel u zákazníků v terénu (Česká pojišťovna, Generali).

Kolik stojí opravy autoskel?

Cena opravy autoskla je závislá na více faktorech, proto je nejlepší se u konkrétní praskliny pro stanovení ceny za opravu na nás obrátit.

Zahájit chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte vhodný vůz a chcete poradit? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...