Přeskočit na obsah

Celní služby

Našim klientům poskytujeme kompletní celní odbavení zboží od kusových, kamionových, kontejnerových dovozů a vývozů až po složité celní případy, jako jsou režimy s ekonomickým účinkem ( AZS, PZS, certifikáty, dovozní záznamy, karnety).

Správné celní poradenství je důležité. Máme adekvátní odpovědi na Vaše celní dotazy.

Rádi vám poradíme ohledně jakýchkoliv otázek týkajících se složité celní problematiky a přezkoumáme Vaše logistické procesy za účelem optimalizace celních aktivit. Tým kvalifikovaných celních deklarantů se postará o hladký průběh celního řízení při exportu i importu automobilů z neevropských zemí, a to vždy s vazbou na platnou legislativu.

Celní řízení se zahajuje podáním celního prohlášení na předepsaném tiskopise „Jednotná celní deklarace“ JCD. Celní prohlášení předloží dovozce, nebo dopravce, tedy deklarant. Celní řízení se provádí za jeho přítomnosti. Pro uplatnění smluvního a preferenčního cla musíme mít od importéra prohlášení o původu zboží tj. doklad EUR 1, nebo prohlášení na faktuře.

Na žádost a na náklady dovozce může proběhnout dovozní celní řízení v místě vykládky. Častějším způsobem však je, že dovozní celní řízení probíhá v celním prostoru vnitrostátní celnice, jsou to prostory vyjmenované, např. celní sklad, parkoviště, určené koleje železniční stanice, letištní prostory atd.

Pro rovnoprávný vztah s celním úřadem je nezbytně nutné se detailně seznámit s Celním zákonem č.13/1993 Sb., včetně novelizace a jeho přílohami i prováděcími vyhláškami.

Provozujeme vlastní celní sklad a tak umíme optimálně nastavit veškeré procesy přinášející úsporu plynoucí z provozování celního skladu.

V celním skladu může být umístěno zboží bez ohledu na jeho množství, původ a místo určení a to na dobu neurčitou. V rámci uskladnění zboží umístěného v celním skladu lze se zbožím obchodovat, provádět reexporty zboží, zboží může přecházet z majitele na majitele (včetně změny fakturačních dokladů). Celní sklad umožňuje odklad platby cla a DPH po celou dobu uskladnění zboží, které bylo přivezeno ze třetích zemí. Pokud je zboží následně vyváženo do třetí země, clo ani DPH se neplatí. Ve skladu lze uskladnit zboží dovezené z neevropských zemí, zejména ze Švýcarska, USA, Kanady a UAE.

Zahájit chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte vhodný vůz a chcete poradit? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...