Přeskočit na obsah

Fyzická prohlídka vozidla Cebia VINTEST

Fyzická prohlídka vozidla Cebia VINTEST

Jako autorizované pracoviště společnosti CEBIA nabízíme prověřování vozidel. Jedná se o právní prověření historie vozidel, kontrolu jejich identifikátorů (VIN), prověření původu vozidel ze zahraničí, prověření originality identifikátorů, prověření právních vad vozidla v databázích leasingových a úvěrových společností a v registru odcizených vozidel.

Chcete mít 100% jistotu, že auto není nelegálně předělané? Bez prověření riskujete jeho odebrání bez náhrady a vrácení původnímu majiteli! V případě, že vozidlo bylo ilegálně sestavené z více částí havarovaných nebo kradených automobilů, pravděpodobně navíc nesplňuje základní požadavky na bezpečnost provozu.

Co je služba VINTEST?

VINTEST je komplexní kontrola původnosti identifikátorů vozidla s cílem ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě vozidla. Technologie je založena na nedestruktivní, detailní fyzické expertize, s využitím nejmodernější digitální diagnostiky.

Poskytujeme 100% garanci výsledku provedené kontroly

U Vašeho vozidla provedeme:

 • podrobnou vizuální kontrolu viditelných i skrytých identifikátorů vozidla
 • kontrolu, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu („technický průkaz“, původní „zahraniční technický průkaz“) odpovídají údajům na vozidle
 • pořízení digitální fotodokumentace a klasifikace stop poškození na vozidle
 • měření tloušťky laku
 • zkoumání svarů na vozidle a jejich plastové ochrany
 • zpracování analýzy provedených měření a zjištěných výsledků kontrol se stanovením závěrečné kategorie (5 různých
 • kategorií) hodnocení identifikátorů
 • on-line centrální archivaci získaných dat o vozidle
 • vystavení Osvědčení o prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST

FYZICKÁ PROHLÍDKA VOZIDLA VINTEST – POSTUP PROVEDENÍ

1. Administrativní kontrola vozidla

 • Ověření původnosti dokumentů vozidla
 • Ověření správnosti údajů uvedených v dokladech vozidla
 • Rozkódování VIN za účelem kontroly příslušnosti VIN skutečnému vozidlu
 • Databázová kontrola VIN

2. Kontrola tloušťky laku karoserie

 • Měření tloušťky laku a kontrola technologie nátěrů zjišťuje nepůvodní povrchové úpravy a odhalí případné opravy skryté pod vrstvou barvy
 • Rovněž se provádí detailní měření okolí VIN za účelem zjištění svaru na díle, kde se nachází VIN

3. Kontrola identifikátorů vozidla

 • Původnost a originalita je prověřována u všech identifikačních štítků, nálepek a kódů umístěných na vozidle jako jsou například:

VIN, číslo motoru, typový štítek, výrobní štítek, zákaznický štítek, původnost plastové ochrany svarů a dalších míst spojení karoserie, kódy skel, kódy bezpečnostních pasů, ostatní díly nesoucí označení datem výroby nebo segmenty VIN, VIN na dalších místech, kódy a původnost barev, další skryté identifikátory

4. Magneticko – prášková metoda

Umožňuje detekci povrchových a podpovrchových vad a jejich vizualizaci s využitím změn magnetického pole v místě nehomogenity materiálu. Používá se unikátní technologie Cebia MAGNET SET

5. Fotodokumentace

 • Ke každému vozidlu se pořizuje cca 30 fotografií
 • Pořízené fotografie dokumentují skutečný stav vozidla a jeho identifikátorů
 • Na stavu poškození vozidla je závislá jeho hodnota
 • V případě zájmu je pořízená fotodokumentace předána policejním vyšetřovatelům, včetně stop padělání

K vozidlu se pořizuje následující fotodokumentace:

a) fotodokumentace exteriéru vozidla
b) fotodokumentace interiéru vozidla
c) fotodokumentace viditelných identifikátorů vozidla
d) fotodokumentace stop poškození vozidla

Zahájit chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte vhodný vůz a chcete poradit? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...